Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Thủ tục hành chính
Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
1 Chứng thực Di chúc
2 Đăng ký nhận cha, mẹ, con
3 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
4 Đăng ký giám hộ
5 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực
6 Đăng ký lại khai sinh
7 Đăng ký lại khai tử
8 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất
9 Xác nhận hồ sơ đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
10 Xác nhận hồ sơ xin xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
11 Xác nhận hồ sơ giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân
12 Xác nhận hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
13 Xác nhận hồ sơ tặng, cho quyền sử dụng đất
14 Thẩm định hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
15 Thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp
16 Thẩm định hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất
17 Thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất
18 Thẩm định hồ sơ đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
19 Thẩm định hồ sơ xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
20 Xác nhận đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ
21 Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân liệt sỹ
22 Xác nhận hồ sơ xét công nhận chế độ liệt sĩ
23 Mua bảo hiểm y tế
24 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
25 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
26 Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần
27 Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng
28 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
29 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
30 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
31 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận
32 Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng; Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; Hỗ trợ chi phí mai táng
33 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
34 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
35 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ
36 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
37 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
38 Thủ tục cấp bản sao trích lục Hộ tịch
39 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoat động cách mạng trước ngày 01/01/1945
40 Thủ tục đăng ký kết hôn
41 Thủ tục đăng ký khai tử
42 Thủ tục đăng ký lại kết hôn
43 Thủ tục đăng ký khai sinh
Thủ tục hành chính
Lĩnh vực:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
Đang tải dữ liệu ...

Liên kết web