Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Văn bản Hành chính
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 NGHỊ QUYẾT Về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã Bình Tú khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: Số: 10/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 42 lượt

21/07/2021
2 NGHỊ QUYẾT Về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh giai đoạn 2021 – 2026
Số/Ký hiệu: Số: 14/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 49 lượt

21/07/2021
3 NGHỊ QUYẾT Ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND xã Bình Tú khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: Số: 09/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 43 lượt

21/07/2021
4 NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2021 của HĐND xã Bình Tú Khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số/Ký hiệu: Số: 08/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 107 lượt

22/12/2020
5 NGHỊ QUYẾT Về phân bổ thu chi tài chính ngân sách xã Bình Tú năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 09/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 125 lượt

22/12/2020
6 NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 10/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 95 lượt

22/12/2020
7 NGHỊ QUYẾT Về phân bổ thu chi tài chính ngân sách xã Bình Tú năm 2020
Số/Ký hiệu: Số: 07/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 97 lượt

25/12/2019
8 Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Số/Ký hiệu: Số: 07/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng - Chủ tịch HĐND
Đã xem: 376 lượt

28/06/2018
9 Quyết định công nhận tộc đạt danh hiệu 'Tộc văn hóa" năm 2017
Số/Ký hiệu: Số 104/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND
Đã xem: 437 lượt

18/10/2017
10 Quyết định công nhận tộc đạt danh hiệu 'Tộc văn hóa" 3 năm (2015 - 2017)
Số/Ký hiệu: Số 105/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND
Đã xem: 452 lượt

18/10/2017
11 Nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước tháng 10
Số/Ký hiệu: 101/TB-UBND ; Người ký: Hồ Tấn Dũng - Phó chủ tịch
Đã xem: 362 lượt

07/10/2017
12 Phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Tú Nghĩa, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số 01/PA-BQL ; Người ký: Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND
Đã xem: 406 lượt

16/08/2017
13 Nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Yến-Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp triển khai công tác thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2017
Số/Ký hiệu: Số 37/TB-UBND ; Người ký: Trịnh Xuân A - Phó chủ tịch
Đã xem: 399 lượt

17/08/2017
14 Hướng dẫn xác định đối tượng đăng ký và quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh
Số/Ký hiệu: Số 43/UBND - LĐTBXH ; Người ký: Hồ Tấn Dũng - Phó chủ tịch
Đã xem: 349 lượt

25/07/2017
15 Phương án phòng chống lụt bão
Số/Ký hiệu: 03/PA-UBND ; Người ký: Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND
Đã xem: 395 lượt

18/05/2017
16 Quyết định công nhận Quy ước “Tộc văn hóa” tộc Dương Văn thôn Tú Phương, xã Bình Tú
Số/Ký hiệu: Số 20/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND
Đã xem: 359 lượt

31/03/2017
Văn bản Nông thôn mới
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 NGHỊ QUYẾT Về phê duyệt Đề án sáp nhập trường Tiểu học Phù Đổng và Lê Độ Thành trường Tiểu học Phù Đổng trên địa bàn xã Bình Tú
Số/Ký hiệu: Số: 11/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 162 lượt

22/12/2020
2 NGHỊ QUYẾT Về quyết toán thu chi tài chính ngân sách năm 2019
Số/Ký hiệu: Số: 05/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 135 lượt

19/06/2020
3 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2020
Số/Ký hiệu: Số: 08/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 152 lượt

25/12/2019
4 Quyết định ban hành bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 756/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch
Đã xem: 425 lượt

13/03/2017
5 Quyết định ban hành bộ tiêu chí “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: 2663/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu - Chủ tịch
Đã xem: 425 lượt

26/07/2016

Liên kết web