Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Văn bản Hành chính
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 NGHỊ QUYẾT về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022
Số/Ký hiệu: Số: 16/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 29 lượt

24/12/2021
2 NGHỊ QUYẾT Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Bình Tú năm 2022
Số/Ký hiệu: Số: 17/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 31 lượt

24/12/2021
3 NGHỊ QUYẾT Về phân bổ thu chi tài chính ngân sách xã Bình Tú năm 2022
Số/Ký hiệu: Số:18/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 22 lượt

24/12/2021
4 NGHỊ QUYẾT Về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã Bình Tú khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: Số: 10/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 76 lượt

21/07/2021
5 NGHỊ QUYẾT Về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh giai đoạn 2021 – 2026
Số/Ký hiệu: Số: 14/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 92 lượt

21/07/2021
6 NGHỊ QUYẾT Ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND xã Bình Tú khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: Số: 09/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 76 lượt

21/07/2021
7 NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2021 của HĐND xã Bình Tú Khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số/Ký hiệu: Số: 08/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 148 lượt

22/12/2020
8 NGHỊ QUYẾT Về phân bổ thu chi tài chính ngân sách xã Bình Tú năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 09/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 155 lượt

22/12/2020
9 NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 10/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 134 lượt

22/12/2020
10 NGHỊ QUYẾT Về phân bổ thu chi tài chính ngân sách xã Bình Tú năm 2020
Số/Ký hiệu: Số: 07/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 135 lượt

25/12/2019
11 Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Số/Ký hiệu: Số: 07/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng - Chủ tịch HĐND
Đã xem: 407 lượt

28/06/2018
12 Quyết định công nhận tộc đạt danh hiệu 'Tộc văn hóa" năm 2017
Số/Ký hiệu: Số 104/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND
Đã xem: 468 lượt

18/10/2017
13 Quyết định công nhận tộc đạt danh hiệu 'Tộc văn hóa" 3 năm (2015 - 2017)
Số/Ký hiệu: Số 105/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND
Đã xem: 487 lượt

18/10/2017
14 Nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước tháng 10
Số/Ký hiệu: 101/TB-UBND ; Người ký: Hồ Tấn Dũng - Phó chủ tịch
Đã xem: 393 lượt

07/10/2017
15 Phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Tú Nghĩa, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số 01/PA-BQL ; Người ký: Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND
Đã xem: 442 lượt

16/08/2017
16 Nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Yến-Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp triển khai công tác thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2017
Số/Ký hiệu: Số 37/TB-UBND ; Người ký: Trịnh Xuân A - Phó chủ tịch
Đã xem: 442 lượt

17/08/2017
17 Hướng dẫn xác định đối tượng đăng ký và quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh
Số/Ký hiệu: Số 43/UBND - LĐTBXH ; Người ký: Hồ Tấn Dũng - Phó chủ tịch
Đã xem: 383 lượt

25/07/2017
18 Phương án phòng chống lụt bão
Số/Ký hiệu: 03/PA-UBND ; Người ký: Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND
Đã xem: 426 lượt

18/05/2017
19 Quyết định công nhận Quy ước “Tộc văn hóa” tộc Dương Văn thôn Tú Phương, xã Bình Tú
Số/Ký hiệu: Số 20/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND
Đã xem: 398 lượt

31/03/2017
Văn bản Nông thôn mới
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 NGHỊ QUYẾT Về phê duyệt Đề án sáp nhập trường Tiểu học Phù Đổng và Lê Độ Thành trường Tiểu học Phù Đổng trên địa bàn xã Bình Tú
Số/Ký hiệu: Số: 11/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 196 lượt

22/12/2020
2 NGHỊ QUYẾT Về quyết toán thu chi tài chính ngân sách năm 2019
Số/Ký hiệu: Số: 05/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 174 lượt

19/06/2020
3 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2020
Số/Ký hiệu: Số: 08/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 188 lượt

25/12/2019
4 Quyết định ban hành bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 756/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch
Đã xem: 470 lượt

13/03/2017
5 Quyết định ban hành bộ tiêu chí “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: 2663/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu - Chủ tịch
Đã xem: 459 lượt

26/07/2016

Liên kết web