Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Đảng, mặt trận, đoàn thể
Đảng bộ xã Bình Tú tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021
Người đăng: Nguyễn Văn Hùng . Ngày đăng: 30/07/2021 . Lượt xem: 65 lượt.
Ngày 23/7/2021, Đảng bộ xã Bình Tú tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tham gia hội thi có 13 thí sinh của 13 đơn vị chi bộ cơ sở.
Nhân dân xã Bình Tú hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ “Quỹ vaccine phòng, chống dịch covid-19”
Người đăng: Trịnh Xuân A - Chủ tịch UBMTTQVN xã . Ngày đăng: 14/07/2021 . Lượt xem: 88 lượt.
Lịch sử hàng nghìn năm văn hiến của dân tộc ta là bản hùng ca về tinh thần yêu nước, đoàn kết, gắn bó keo sơn, triệu người như một. Mỗi khi đất nước gặp chiến tranh, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh,... thì truyền thống ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ, kết thành sức mạnh to lớn giúp đất nước ta vượt qua mọi khó khăn.
Niềm tin kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới
Người đăng: Trịnh Xuân A - Chủ tịch UBMTTQVN xã . Ngày đăng: 09/06/2021 . Lượt xem: 143 lượt.
Năm 2021, năm kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 và chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới 2021-2026 với một khí thế mới. Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm xây dựng xã Bình Tú phát triển theo đà phát triển chung của huyện Thăng Bình, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Bình Tú tuyên truyền, vận động các tôn giáo tích cực hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch covid – 19”
Người đăng: Trịnh Xuân A - Chủ tịch UBMTTQVN xã . Ngày đăng: 03/06/2021 . Lượt xem: 60 lượt.
Thực hiện lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch covid-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và thực hiện Công văn số 3262/UBND-KGVX ngày 01/6/2021, về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Quảng Nam.
UBMTTQVN xã Bình Tú hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại nơi cư trú
Người đăng: Nguyễn Văn Tín - PV Đảng ủy . Ngày đăng: 07/04/2021 . Lượt xem: 97 lượt.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Tú hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại nơi cư trú
UBMTTQVN xã Bình Tú Hội nghị hiệp thương nhân sự lần thứ 2, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 19/03/2021 )
Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Bình Tú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Ngày đăng: 17/03/2021 )
Đảng bộ xã Bình Tú tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ngày đăng: 28/01/2021 )
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Tú phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn (Ngày đăng: 28/09/2020 )
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Tú tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 (Ngày đăng: 07/07/2020 )

Liên kết web