Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Công khai ngân sách
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 NGHỊ QUYẾT Về quyết toán thu chi tài chính ngân sách năm 2019
Số/Ký hiệu: Số: 05/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 239 lượt

19/06/2020
2 Nghị quyết về quyết toán thu chi tài chính ngân sách năm 2018
Số/Ký hiệu: 03/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng - Chủ tịch
Đã xem: 568 lượt

02/07/2019
3 Nghị quyết về quyết toán thu chi tài chính ngân sách năm 2017
Số/Ký hiệu: 06/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng - Chủ tịch
Đã xem: 526 lượt

28/06/2018
4 Nghị quyết về quyết toán thu chi tài chính ngân sách năm 2016
Số/Ký hiệu: 18/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng - Chủ tịch
Đã xem: 510 lượt

04/04/2017

Liên kết web