Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Thông tin tuyên truyền
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 V/v thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 175/VHTT-TTTH ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền
Đã xem: 10 lượt

31/10/2022
2 V/v tuyên truyền Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022
Số/Ký hiệu: Số: 31/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền
Đã xem: 57 lượt

14/04/2022
3 Tuyên truyền thông điệp 5T - "Pháo đài" chống dịch Covid-19
Số/Ký hiệu: Số 95/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền - Phó Trưởng phòng
Đã xem: 100 lượt

09/09/2021
4 V/v triển khai thực hiện Công điện số 1102/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 14-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ
Số/Ký hiệu: Số 5694/UBND-KGVX ; Người ký: Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đã xem: 115 lượt

27/08/2021
5 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về Đề an “Xây dựng xa hội hoc tập giai đoạn 2021 - 2030”
Số/Ký hiệu: Số 1307/QĐ-BTTTT ; Người ký: Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ TTTT
Đã xem: 97 lượt

27/08/2021
6 V/v tăng cường tuyên truyền, thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021- 2022
Số/Ký hiệu: Số 5642/UBND-KGVX ; Người ký: Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đã xem: 115 lượt

26/08/2021
7 Về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết
Số/Ký hiệu: Số: 53/BCĐ-UBND ; Người ký: Hồ Tấn Dũng - Phó chủ tịch UBND
Đã xem: 470 lượt

11/10/2019

Liên kết web