Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
VĂN BẢN BẦU CỬ
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 31 items in 2 pages
1 Tuyên truyền thông điệp 5T - "Pháo đài" chống dịch Covid-19
Số/Ký hiệu: Số 95/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền - Phó Trưởng phòng
Đã xem: 30 lượt

09/09/2021
2 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về Đề an “Xây dựng xa hội hoc tập giai đoạn 2021 - 2030”
Số/Ký hiệu: Số 1307/QĐ-BTTTT ; Người ký: Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ TTTT
Đã xem: 33 lượt

27/08/2021
3 V/v triển khai thực hiện Công điện số 1102/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 14-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ
Số/Ký hiệu: Số 5694/UBND-KGVX ; Người ký: Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đã xem: 30 lượt

27/08/2021
4 V/v tăng cường tuyên truyền, thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021- 2022
Số/Ký hiệu: Số 5642/UBND-KGVX ; Người ký: Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đã xem: 30 lượt

26/08/2021
5 NGHỊ QUYẾT Về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã Bình Tú khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: Số: 10/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 42 lượt

21/07/2021
6 NGHỊ QUYẾT Về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh giai đoạn 2021 – 2026
Số/Ký hiệu: Số: 14/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 49 lượt

21/07/2021
7 NGHỊ QUYẾT Ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND xã Bình Tú khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: Số: 09/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 43 lượt

21/07/2021
8 NGHỊ QUYẾT Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình Tú khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Số/Ký hiệu: Số: 01/NQ-UBBC ; Người ký: Nguyễn Đình Yến
Đã xem: 99 lượt

02/03/2021
9 NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2021 của HĐND xã Bình Tú Khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số/Ký hiệu: Số: 08/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 107 lượt

22/12/2020
10 NGHỊ QUYẾT Về phân bổ thu chi tài chính ngân sách xã Bình Tú năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 09/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 125 lượt

22/12/2020
11 NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 10/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 95 lượt

22/12/2020
12 NGHỊ QUYẾT Về phê duyệt Đề án sáp nhập trường Tiểu học Phù Đổng và Lê Độ Thành trường Tiểu học Phù Đổng trên địa bàn xã Bình Tú
Số/Ký hiệu: Số: 11/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 162 lượt

22/12/2020
13 NGHỊ QUYẾT Về quyết toán thu chi tài chính ngân sách năm 2019
Số/Ký hiệu: Số: 05/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 124 lượt

19/06/2020
14 NGHỊ QUYẾT Về quyết toán thu chi tài chính ngân sách năm 2019
Số/Ký hiệu: Số: 05/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 135 lượt

19/06/2020
15 NGHỊ QUYẾT Về phân bổ thu chi tài chính ngân sách xã Bình Tú năm 2020
Số/Ký hiệu: Số: 07/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 97 lượt

25/12/2019
16 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2020
Số/Ký hiệu: Số: 08/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 152 lượt

25/12/2019
17 Về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết
Số/Ký hiệu: Số: 53/BCĐ-UBND ; Người ký: Hồ Tấn Dũng - Phó chủ tịch UBND
Đã xem: 377 lượt

11/10/2019
18 Nghị quyết về quyết toán thu chi tài chính ngân sách năm 2018
Số/Ký hiệu: 03/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng - Chủ tịch
Đã xem: 451 lượt

02/07/2019
19 Nghị quyết về quyết toán thu chi tài chính ngân sách năm 2017
Số/Ký hiệu: 06/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng - Chủ tịch
Đã xem: 425 lượt

28/06/2018
20 Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Số/Ký hiệu: Số: 07/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng - Chủ tịch HĐND
Đã xem: 376 lượt

28/06/2018

Liên kết web