Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
VĂN BẢN BẦU CỬ
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 36 items in 2 pages
1 V/v thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 175/VHTT-TTTH ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền
Đã xem: 10 lượt

31/10/2022
2 V/v tuyên truyền Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022
Số/Ký hiệu: Số: 31/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền
Đã xem: 57 lượt

14/04/2022
3 NGHỊ QUYẾT về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022
Số/Ký hiệu: Số: 16/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 72 lượt

24/12/2021
4 NGHỊ QUYẾT Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Bình Tú năm 2022
Số/Ký hiệu: Số: 17/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 79 lượt

24/12/2021
5 NGHỊ QUYẾT Về phân bổ thu chi tài chính ngân sách xã Bình Tú năm 2022
Số/Ký hiệu: Số:18/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 63 lượt

24/12/2021
6 Tuyên truyền thông điệp 5T - "Pháo đài" chống dịch Covid-19
Số/Ký hiệu: Số 95/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền - Phó Trưởng phòng
Đã xem: 100 lượt

09/09/2021
7 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về Đề an “Xây dựng xa hội hoc tập giai đoạn 2021 - 2030”
Số/Ký hiệu: Số 1307/QĐ-BTTTT ; Người ký: Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ TTTT
Đã xem: 97 lượt

27/08/2021
8 V/v triển khai thực hiện Công điện số 1102/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 14-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ
Số/Ký hiệu: Số 5694/UBND-KGVX ; Người ký: Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đã xem: 115 lượt

27/08/2021
9 V/v tăng cường tuyên truyền, thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021- 2022
Số/Ký hiệu: Số 5642/UBND-KGVX ; Người ký: Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đã xem: 115 lượt

26/08/2021
10 NGHỊ QUYẾT Về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã Bình Tú khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: Số: 10/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 135 lượt

21/07/2021
11 NGHỊ QUYẾT Về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh giai đoạn 2021 – 2026
Số/Ký hiệu: Số: 14/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 157 lượt

21/07/2021
12 NGHỊ QUYẾT Ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND xã Bình Tú khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: Số: 09/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Đã xem: 126 lượt

21/07/2021
13 NGHỊ QUYẾT Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình Tú khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Số/Ký hiệu: Số: 01/NQ-UBBC ; Người ký: Nguyễn Đình Yến
Đã xem: 175 lượt

02/03/2021
14 NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2021 của HĐND xã Bình Tú Khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số/Ký hiệu: Số: 08/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 200 lượt

22/12/2020
15 NGHỊ QUYẾT Về phân bổ thu chi tài chính ngân sách xã Bình Tú năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 09/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 216 lượt

22/12/2020
16 NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2021
Số/Ký hiệu: Số: 10/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 187 lượt

22/12/2020
17 NGHỊ QUYẾT Về phê duyệt Đề án sáp nhập trường Tiểu học Phù Đổng và Lê Độ Thành trường Tiểu học Phù Đổng trên địa bàn xã Bình Tú
Số/Ký hiệu: Số: 11/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 260 lượt

22/12/2020
18 NGHỊ QUYẾT Về quyết toán thu chi tài chính ngân sách năm 2019
Số/Ký hiệu: Số: 05/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 239 lượt

19/06/2020
19 NGHỊ QUYẾT Về quyết toán thu chi tài chính ngân sách năm 2019
Số/Ký hiệu: Số: 05/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 232 lượt

19/06/2020
20 NGHỊ QUYẾT Về phân bổ thu chi tài chính ngân sách xã Bình Tú năm 2020
Số/Ký hiệu: Số: 07/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng
Đã xem: 188 lượt

25/12/2019

Liên kết web