Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
VĂN BẢN BẦU CỬ
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 31 items in 2 pages
21 Quyết định công nhận tộc đạt danh hiệu 'Tộc văn hóa" năm 2017
Số/Ký hiệu: Số 104/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND
Đã xem: 406 lượt

18/10/2017
22 Quyết định công nhận tộc đạt danh hiệu 'Tộc văn hóa" 3 năm (2015 - 2017)
Số/Ký hiệu: Số 105/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND
Đã xem: 421 lượt

18/10/2017
23 Nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước tháng 10
Số/Ký hiệu: 101/TB-UBND ; Người ký: Hồ Tấn Dũng - Phó chủ tịch
Đã xem: 339 lượt

07/10/2017
24 Phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Tú Nghĩa, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số 01/PA-BQL ; Người ký: Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND
Đã xem: 379 lượt

16/08/2017
25 Nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Yến-Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp triển khai công tác thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2017
Số/Ký hiệu: Số 37/TB-UBND ; Người ký: Trịnh Xuân A - Phó chủ tịch
Đã xem: 382 lượt

17/08/2017
26 Hướng dẫn xác định đối tượng đăng ký và quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh
Số/Ký hiệu: Số 43/UBND - LĐTBXH ; Người ký: Hồ Tấn Dũng - Phó chủ tịch
Đã xem: 329 lượt

25/07/2017
27 Phương án phòng chống lụt bão
Số/Ký hiệu: 03/PA-UBND ; Người ký: Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND
Đã xem: 378 lượt

18/05/2017
28 Nghị quyết về quyết toán thu chi tài chính ngân sách năm 2016
Số/Ký hiệu: 18/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Đình Hồng - Chủ tịch
Đã xem: 392 lượt

04/04/2017
29 Quyết định công nhận Quy ước “Tộc văn hóa” tộc Dương Văn thôn Tú Phương, xã Bình Tú
Số/Ký hiệu: Số 20/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND
Đã xem: 338 lượt

31/03/2017
30 Quyết định ban hành bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 756/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch
Đã xem: 396 lượt

13/03/2017
31 Quyết định ban hành bộ tiêu chí “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: 2663/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu - Chủ tịch
Đã xem: 399 lượt

26/07/2016

Liên kết web