Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
 
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HĐND xã Bình Tú
Số/Ký hiệu: Số: 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/06/2018
Người ký: Nguyễn Đình Hồng - Chủ tịch HĐND
Ngày hiệu lực: 28/06/2018
Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 NGHI_QUYET_HDND_KY_HOP_THỨ_7.doc 10,5 Kb