Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
 
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HĐND xã Bình Tú
Số/Ký hiệu: Số: 01/NQ-UBBC
Ngày ban hành: 02/03/2021
Người ký: Nguyễn Đình Yến
Ngày hiệu lực: 02/03/2021
NGHỊ QUYẾT Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình Tú khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 Nghi_quyet_an_dinh_DVBC.docx 30,41 Kb