Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số 1307/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 27/08/2021
Người ký: Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ TTTT
Ngày hiệu lực: 27/08/2021
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về Đề an “Xây dựng xa hội hoc tập giai đoạn 2021 - 2030”
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 8._QD_1307.pdf 1,79 Mb