Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Chi tiết tin
Thông báo
Thông báo kết quả công nhận 'Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2019
Tác giả: Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" xã Bình Tú .Ngày đăng: 26/11/2019 .Lượt xem: 335 lượt.
     
TB 01 Cong nhan co quan, don vị, doanh nghiep dat chuan VH nam 2019.PDF
Nguồn tin: Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Thăng Bình
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo kết luận họp khối UBND tháng 9 năm 2021 (Ngày đăng: 08/09/2021 )
Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Bình Tú khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ngày đăng: 04/03/2021 )
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone đơn giản phòng ngừa COVID-19 lây lan (Ngày đăng: 04/09/2020 )
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19 của UBND huyện Thăng Bình (Ngày đăng: 16/03/2020 )
Thông báo nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước ngày 06/02/2020 (Ngày đăng: 13/02/2020 )
Thông báo nội dung kết luận cuộc họp khối nhà nước tháng 12 (Ngày đăng: 13/12/2019 )
Các tin cũ hơn:
Nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước ngày 05/11/2019 (Ngày đăng: 12/11/2019 )
Thông báo nội dung kết luận cuộc họp khối nhà nước tháng 10 (Ngày đăng: 09/10/2019 )
Thông báo nội dung kết luận cuộc họp khối nhà nước ngày 06/9/2019 (Ngày đăng: 19/09/2019 )
Thông báo họp khối UBND tháng 8 (Ngày đăng: 05/09/2019 )

Liên kết web