Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Chi tiết tin
Văn hóa - Xã hội
UBND và UBMTTQVN xã Bình Tú tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019. Triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng .Ngày đăng: 12/12/2019 .Lượt xem: 341 lượt.
     Nhằm đánh giá kết quả và tuyên dương khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019, UBND và UBMTTQVN xã Bình Tú đã tổ chức hội nghị tổng kết qua một năm thực hiện phong trào và cuộc vận động.

Nhằm đánh giá kết quả và tuyên dương khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019, UBND và UBMTTQVN xã Bình Tú đã tổ chức hội nghị tổng kết qua một năm thực hiện phong trào và cuộc vận động.

Năm 2019 Ban chỉ đạo xã đã có sự tập trung chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nội dung biện pháp thực hiện ngày càng thiết thực, Ban vận động các thôn đã tập trung thực hiện phong trào gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Phong trào tiếp tục được triển khai rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn xã và đã đạt được kết quả tốt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và đảm bảo an ninh trật tự địa phương.


Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế ở địa phương, với sự chỉ đạo kịp thời và làm tốt công tác tuyên truyền tạo nhận thức trong nhân dân để tích cực hưởng ứng các chủ trương đề ra. Nhìn chung trên lĩnh vực kinh tế đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Các phong trào phát triển kinh tế tiếp tục có nhiều chuyển biến như phong trào vận động nông dân ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây trồng và chăn nuôi nhằm tăng năng xuất, chất lượng và đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, cung cách làm ăn mới, những kinh nghiệm hay từ thực tiễn sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh đã đạt hiệu quả cao. Năm 2019 có 725 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở, số hộ nghèo và cận nghèo giảm hơn so với năm trước, qua điều tra khảo sát có 77 hộ nghèo (giảm 20 hộ) và 108 hộ cận nghèo (giảm 37 hộ), đã có nhiều hộ nghèo và cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững.       

          Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tiếp tục được quan tâm và phát triển. Nhân dịp các ngày lễ tết các Hội đoàn thể, các thôn, làng và các trường đã tổ chức văn nghệ, giải bóng chuyền và hội bài chòi phục vụ nhân dân. Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã phối hợp Hội Nông dân, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh tổ chức giải bóng chuyền nam và giải Cờ tướng đã thu hút đông vận động viên tham gia.

Các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy, trong năm đã phối hợp tổ chức tốt lễ giỗ Tổ Hùng Vương, đảm bảo trang nghiêm và được đông đảo nhân dân về tham dự buổi lễ. Đây là một sự kiện văn hóa thể hiện sự tri ân sâu sắc công đức của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, nhằm giáo dục đạo lý truyền thống "uống nước nhớ nguồn", củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Các di tích văn hóa cội nguồn của dân tộc, của xóm làng, của tộc họ được nhân dân bảo vệ, tôn tạo.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được UBMT, các ban ngành, hội đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức ở các thôn. Các mô hình tự quản về an ninh trật tự trong dòng tộc, trong trường học được duy trì thực hiện nhằm giảm thiểu tình hình tội phạm tại các khu dân cư.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa luôn được quan tâm, trong năm đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với người có công. Tổ chức thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách tiêu biểu trong ngày lễ tết, thăm viếng các đối tượng ốm đau già yếu. Công tác xã hội, nhân đạo từ thiện được tiếp tục phát huy và có những việc làm thiết thực. UBMTTQVN xã và các hội đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tết vì người nghèo, tặng quà cho học sinh nghèo nhân các ngày lễ, tết. Vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tôn giáo hỗ trợ quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trong dịp tết Kỷ Hợi 2019.

Với kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019, qua bình xét có 3.086 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, 9 tộc đạt tiêu chuẩn “Tộc văn hóa”  và có 7/8 thôn được UBND huyện công nhận đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”.

Trong hội nghị, UBMTTQVN xã đã đánh giá kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai 8/8 KDC, nhằm từng bước đưa cuộc vận động tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng được mở rộng và nâng cao, khẳng định tính toàn dân, toàn diện. Cuộc vận động đã lồng ghép được các nội dung, các phong trào bằng nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, đa dạng với nhiều mô hình, nhiều phong trào thi đua phù hợp với từng địa bàn dân cư cụ thể : phong trào đền ơn đáp nghĩa, phòng chống các tệ nạn xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường, bảo đảm TTATGT, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh ở địa phương, đến nay cuộc vận đã đi vào cuộc sống của nhân dân.

Tại Hội nghị này UBND xã khen thưởng 01 tập thể thôn, 8 tổ, 2 tộc, 6 cá nhân và 8 hộ gia đình văn hoá tiêu biểu trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2019. UBMTTQVN xã đã tuyên dương khen thưởng 8 hộ gia đình và 8 tập thể đã có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Để tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động năm 2020, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Bình Tú đề ra nhiệm vụ phối hợp với các đoàn thể vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế. Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với nước và các đối tượng xã hội, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2020 của địa phương./.

N.V.H

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Tú tổ chức Tọa đàm về xây dựng Tộc văn hóa (20/09/2022 )
UBND xã Bình Tú tổ chức gặp mặt và tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày TBLS. (26/07/2022 )
Xã Bình Tú tổ chức giải bóng đá Nam thanh niên năm 2022 (27/06/2022 )
Giỗ tổ Hùng Vương nét đẹp văn hóa xã Bình Tú (18/04/2022 )
Hội khuyến học xã Bình Tú tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh có thành tích tốt và học giỏi năm học 2020-2021 (01/11/2021 )
Đại hội Hội Chữ thập đỏ xã Bình Tú lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (12/10/2021 )
Quyết định về việc tạm dừng một số hoạt động và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (08/09/2021 )
UBND huyện Thăng Bình tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập trường Tiểu học Lê Độ và trường Tiểu học Phù Đổng thành trường Tiểu học Phù Đổng (02/07/2021 )
Hội đồng nhân dân xã Bình Tú khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất (23/06/2021 )
Xã Bình Tú Tổ chức giải bóng chuyền nam “Bông lúa vàng” Đại hội TDTT xã Bình Tú lần thứ IX năm 2021 (26/04/2021 )
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Xã Bình Tú tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 (30/09/2019 )
UBND xã Bình Tú tổ chức vui tết Trung thu cho thiếu nhi trên địa bàn xã (19/09/2019 )
Bộ Quốc phòng bàn giao nhà tình nghĩa tại xã Bình Tú (24/07/2019 )
Hội đồng nhân dân xã Bình Tú khoá XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ mười (03/07/2019 )
Ủy ban nhân dân và Hội cựu chiến binh xã Bình Tú phối hợp tổ chức giải Cờ tướng năm 2019. (17/06/2019 )
Hội Người cao tuổi xã Bình Tú tổ chức giao lưu văn nghệ - thể dục dưỡng sinh 6 xã cụm vùng trung (22/05/2019 )
Xã Bình Tú tổ chức lễ giổ Tổ Hùng Vương năm 2019 (22/04/2019 )
Trường Mẫu giáo Bình Tú tổ chức Hội thi “Bé thông minh nhanh trí” (03/04/2019 )
Xã Bình Tú tổ chức giải bóng chuyền nam “Bông lúa vàng” năm 2019 (03/04/2019 )
Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Bình Tú tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã (02/04/2019 )
    
1   2   3  
    

Liên kết web