Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Chi tiết tin
Đảng, Mặt trận, đoàn thể
Bình Tú tuyên truyền, vận động các tôn giáo tích cực hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch covid – 19”
Tác giả: Trịnh Xuân A - Chủ tịch UBMTTQVN xã .Ngày đăng: 03/06/2021 .Lượt xem: 120 lượt.
     Thực hiện lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch covid-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và thực hiện Công văn số 3262/UBND-KGVX ngày 01/6/2021, về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch covid-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và thực hiện Công văn số 3262/UBND-KGVX ngày 01/6/2021, về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Quảng Nam.

 Sáng ngày 02/6/2021 Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận xã Bình Tú đến 3 cơ sở nhà chùa, 1 nhà thờ tin lành, 2 nhà thờ công giáo trên địa bàn xã tuyên truyền về công tác phòng chống dịch covid -19.
Hình ảnh tuyên truyền tại các cơ sở tôn giáo

Do tình hình dịch bệnh covid -19 diễn biến phức tạp, để cho nhân dân nói chung và bà con theo đạo biết cách phòng ngừa và nắm bắt các thông tin về dịch bệnh và thực hiện tốt thông điệp "9k" của Bộ y tế. Ủy Ban MTTQVN xã đến vận động các tôn giáo treo băng rôn, thông tin dịch bệnh. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã.

T.X.A.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đảng bộ xã Bình Tú Hội nghị thông tin thời sự trong nước, tình hình Nga-Ukraina, giới thiệu tác phẩm của tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của BCH Trung ương Đảng khóa XIII. (Ngày đăng: 09/09/2022 )
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Tú lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (Ngày đăng: 12/07/2022 )
Bình Tú tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân (Ngày đăng: 10/06/2022 )
UBND xã Bình Tú Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021. (Ngày đăng: 28/04/2022 )
UBND huyện làm việc với UBND xã BÌnh Tú (Ngày đăng: 20/04/2022 )
Hội Cựu chiến binh xã Bình Tú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Ngày đăng: 28/03/2022 )
Đảng bộ xã Bình Tú tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 (Ngày đăng: 30/07/2021 )
Nhân dân xã Bình Tú hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ “Quỹ vaccine phòng, chống dịch covid-19” (Ngày đăng: 14/07/2021 )
Niềm tin kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới (Ngày đăng: 09/06/2021 )
Các tin cũ hơn:
UBMTTQVN xã Bình Tú Hội nghị hiệp thương nhân sự lần thứ 2, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (19/03/2021 )
Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Bình Tú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (17/03/2021 )
Đảng bộ xã Bình Tú tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (28/01/2021 )
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Tú phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn (28/09/2020 )
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Tú tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 (07/07/2020 )
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Tú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (15/05/2020 )
Các khu dân cư tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc (12/11/2019 )
Chi bộ thôn Tú Cẩm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2021 (25/10/2019 )
Hội Nông dân xã Bình Tú tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2020 (25/10/2019 )
Hội liên hiệp thanh niên xã Bình Tú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 (13/05/2019 )
    
1   2   3   4  
    

Liên kết web