Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Văn bản chỉ đạo
Từ khóa
STTTiêu đề
1 Về thiết lập đường dây nóng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thăng Bình
2 Công văn tuyên truyền thông điệp 5T
3 HƯỚNG DẪN tuyên truyền Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
4 Công văn V/v tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
5 Quyết định về việc tạm dừng một số hoạt động và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19
6 Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
7 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù kh
8 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn xã Bình Tú huyện Thăng Bình
9 Công văn Tiếp tục tăng cường quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Thăng Bình để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
10 Thông báo V/v Tăng cường quản lý, cách li y tế đối với người từ vùng dịch về địa phương để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
11 Công văn V/v tăng cường hơn nữa công tác quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
12 Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
13 Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
14 Công văn về việc triển khai quyét mã QR khai báo y tế tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã Bình Tú
15 THÔNG BÁO V/v Tăng cường quản lý, cách li y tế người từ tỉnh Quảng Nam đi tỉnh Quảng Ngãi và ngược lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
16 Công văn về V/v: Tiếp tục tăng cường quản lý, cách li y tế đối với người từ vùng dịch để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Bình Tú.
17 Công văn về V/v triển khai quét mã QR khai báo y tế tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện theo yêu cầu của Bộ Y tế
18 QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND
19 Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 29/6/2021 Quy định chi tiết một số ddieeud Luật Cư trú
20 Công văn tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam
21 Công văn tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện
22 Công văn tăng cường quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
23 Công văn về tuyên truyền cài đặt ứng dụng Smart Quang Nam và Egov Quang Nam
24 Công văn về tuyên truyền sử dụng mạng xã hội đúng quy định của pháp luật
25 Công văn về triển khai các biện pháp cấp bách quản lý, giám sát y tế người từ thành phố Hồ Chí Minh về huyện Thăng Bình để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
26 Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
27 Thông báo số 8 CDC
28 Thông báo số 7 CDC
29 Thông báo số 5 CDC
30 Thông báo số 4 CDC
31 Thông báo số 3 CDC
32 NGHỊ ĐỊNH Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
33 NGHỊ QUYẾT Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình Tú khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
34 Kế hoạch thực hiện các công việc liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
35 LỊCH THỜI GIAN THỰC HIỆN NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 CỦA ỦY BAN BẦU CỬ XÃ BÌNH TÚ
36 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp
37 Chỉ thị số 02 về tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
38 Nghị quyết 1187
39 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
40 Công văn về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021 để phòng, chống dịch bệnh COVID - 19
41 Công văn về việc Tiếp tục thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone phòng, chống dịch bệnh Covid-19
42 Công văn về việc tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
43 Công văn V/v tăng cường cách ly, theo dõi người từ các địa phương có ca dương tính với COVID-19 về Thăng Bình
44 KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên truyền, trang trí trực quan và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2021), Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mừng X
45 THÔNG BÁO Nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước ngày 05/01/2021
46 ĐỀ ÁN Sáp nhập trường tiểu học Lê Độ với trường tiểu học Phù Đổng thành trường tiểu học Phù Đổng
47 Quyết định số 1532/QĐ-TTg ngày 08/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
48 Công văn số 845/UBND-VP ngày 12/8/2020 của UBND huyện Thăng Bình về việc triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Chỉ thị của BTV Huyện ủy Thăng Bình
49 THÔNG TƯ 01/2019/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT
50 Công văn số 4610/CV-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Tiếp tục triển khai ứng dụng truy vết Bluezone, khai báo y tế NCOVI
51 Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
52 Thông tư về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
53 Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ Ĩ tiến tới đại hội thể thao toàn quốc năm 2020
54 Công văn về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết
55 Văn bản số 984-CV/BTGTU ngày 19/8/2019 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam về thông tin, tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai năm 2019.
56 NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2019/NĐ-CP NGÀY 13/5/2019 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
57 THÔNG TƯ 226/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CHỨNG THỰC
58 NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2018/NĐ-CP NGÀY 17/9/2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU "GIA ĐÌNH VĂN HÓA", "THÔN VĂN HÓA", "LÀNG VĂN HÓA", "ẤP VĂN HÓA", "BẢN VĂN HÓA", "TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA",
59 QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTg NGÀY 8/5/2018 VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC
60 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG CƠ SỞ Ở MIỀN NAM THAM GIA KHÁNG CHIẾN GIAI ĐOẠN 1965 - 1975
61 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ “ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2016-2020
62 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ VỀ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Liên kết web